Faktaundersökning.se
 

SPECIALISTER INOM OMRÅDET KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING  

UTREDNING • KONSULTATION • UTBILDNING


Vi erbjuder rättssäkra utredningar av kränkningar i arbetslivet samt konsultation och utbildning inom området. 

Faktaundersökning.se drivs av psykologer och organisationskonsulter med lång och gedigen erfarenhet inom arbetsmiljö och organisation. Vi arbetar i hela Sverige.

Faktaundersökning används för att utreda anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier på arbetsplatser. Metoden brukar beskrivas som "Golden Standard" för rättssäkra och tillförlitliga kränkningsutredningar.