Faktaundersökning.se
 

Samarbetspartners


  • Medlingscentrum - Vi samarbetar med företaget Medlingscentrum, som arbetar med utbildning och konsulttjänster inom konflikthantering.
  • Region Västerbotten - Vi är upphandlad leverantör av utredningar avseende kränkningar och trakasserier för Regionens arbetsmiljöarbete.


Länkar