Faktaundersökning.se
 

Om oss


Faktaundersökning.se är ett samarbete mellan ACT NOW psykologi & utbildning AB och Söderström Psykologi AB.

Vi samarbetar i uppdrag rörande kränkande särbehandling och använder metoden faktaundersökning för att göra välgrundade utredningar som kan användas för att vidta rätt åtgärder. Vi kan hjälpa din organisation med hela processen från utbildning i ämnet till utredning inför lämpliga insatser. Vi tar uppdrag i hela Sverige.


Om Sandra Lindström

Sandra är leg. psykolog och organisationskonsult. Har mångårig erfarenhet från ett flertal verksamheter som psykiatrisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och företagshälsa. I nuläget pågår hennes specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot arbetsmiljö. Sandra har stor vana av arbetsmiljöfrågor och utbildar chefer och arbetsgivare bland annat kring frågor om AFS 2015:4, organisatorisk & social arbetsmiljö, konflikter, samt hur förstå, förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Har genomgått kursen faktaundersökning för att kunna erbjuda ett rättssäkert och kunskapsbaserat sätt att utreda kränkande särbehandling. 

Förutom att arbeta med kränkningsutredningar och konsultation är Sandra utbildningsansvarig. 


Om Johan Söderström

Johan är leg. psykolog och organisationskonsult. Har arbetat ett flertal år inom företagshälsovård och där fått goda kunskaper i arbetsmiljö och arbetslivets psykologi. Åren inom företagshälsa har bl.a. inneburit stöd till chefer och medarbetare, arbetsmiljöutredningar och olika insatser kopplat till dessa. Johan har även erfarenhet från elevhälsa och psykiatri. Johan går  en specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi och har gått en specialistkurs i konflikthantering. Har även utbildning på området diskriminering. Som grund för att arbeta med rättssäkra utredningar av kränkande särbehandling har han gått utbildning i metoden faktaundersökning. 

Förutom att arbeta med kränkningsutredningar och konsultation är Johan ansvarig för upphandlingar och avtal.