Faktaundersökning.se
 

Nyheter


2020-10-19: Faktaundersökning.se inleder nytt samarbete!

Vi inleder samarbete med leg. psykolog Alexander Tilly, som utbildar om konflikter med fokus på förebyggande av hot och våld. Alexander är en av Sveriges mest anlitade experter på området. Vi är mycket glada att inleda detta samarbete och ser likheter mellan våra respektive områden. Att som anställd utsättas för hot och våld på jobbet är förstås ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem, på samma sätt som utsatthet för kränkande särbehandling utgör en av de värsta riskerna i psykosocial arbetsmiljö. Att förebygga hot och våld är därför såklart mycket viktigt. I verksamheter där sådan risk finns är det viktigt att arbetsgivare skaffar kunskap och förebygger att situationer eskalerar så att personal inte blir utsatta, och att man hanterar det på bästa möjliga vis om det ändå inträffar. 

Alexander har gedigen kunskap och lång erfarenhet av området hot och våld. Han har undervisat i konflikthantering vid Polishögskolan och tränat polisens kris- och gisslanförhandlare. Bland hans kunder återfinns bland många andra Åklagarmyndigheten, kommuner och regioner, domstolar och företag i säkerhetsbranschen.

Alexander Tilly är också författare till boken Förebygg hot och våld på jobbet som blev nominerad till Årets Arbetsmiljöbok 2014.

Hans föreläsningar och utbildningar genomförs både på plats runt om i Sverige och som utbildningar online. Grunden för hans utbildningar är evidensbaserad kunskap kombinerat med handfasta verktyg. 

Besök gärna hemsidan www.alexandertilly.se för mer information!

  

2020-08-21: Ny bok om faktaundersökning på svenska!

I juli i år släpptes boken Faktaundersökning på Studentlitteratur. Det är de norska upphovsmännen bakom metoden faktaundersökning – Ståle Valvatne Einarsen, Harald Pedersen och Helge Hoel – som med hjälp av Stefan Blomberg nu kommit ut med en bok på svenska. Stefan är Sveriges ledande expert på mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. 

 

Boken Faktaundersøkelse från 2017 av samma norska författare utgjorde kurslitteratur när vi gick utbildning i metoden. Upplägget och kapitelindelning är i stort detsamma mellan den svenska och den norska versionen, på svenska har boken dock ca 100 sidor mer än sin norska förlaga. Innehållet har uppdaterats, bl.a. för att beskriva specifikt svensk arbetsmiljölagstiftning. Förutom att innehållet blir mer lättillgängligt för oss som inte har norska som modersmål underlättar det med svenska begrepp på facktermer inom områdena arbetsmiljö och juridik.

Vi säger grattis till boksläppet till författarna, och hoppas och tror att boken kommer att hjälpa till att ytterligare etablera faktaundersökning som metoden att använda på våra svenska arbetsplatser för att utreda och hantera anmälda kränkningar på ett beprövat och rättssäkert sätt! 


2020-06-16: Vi skriver avtal med Region Västerbotten!

Vi är glada att kunna berätta att vi nu skrivit leverantörsavtal med Region Västerbotten för två år framåt avseende utredning av kränkningar och trakasserier!


Region Västerbotten bedriver hälso- och sjukvård i ett av Sveriges största geografiska områden och har ca 10.000 anställda. Verksamheten är förstås en mycket betydelsefull samhällsfunktion och vi är därför glada att få förtroendet att bidra till regionens viktiga arbetsmiljöarbete.

För att säkerställa kvalitén fick anbudsgivare lämna in referenser och ett antal avidentifierade rapporter (helt anonymiserade från namn på personer, avdelningar etc. så att varken individer eller arbetsplatser kan urskiljas). Att vinna en sådan offentlig upphandling är därför en kvalitetsstämpel då vårt utredningsarbete bedömts uppfylla de olika kvalitetskriterier som satts upp. Förutom kvalité bedöms även leveranskapacitet och ekonomisk ställning.

Vi är mycket glada åt att få ta oss an meningsfulla utredningsuppdrag och leverera kvalificerade rättssäkra utredningar åt Region Västerbotten framöver!

Kontakta oss om vi kan hjälpa er organisation med konsultation eller utredning någonstans i landet! 


2020-03-10: Artiklar på Företagande.se

Jag har skrivit en serie korta artiklar som nu finns publicerade på Företagande.se. Målgruppen för artiklarna är framförallt företagare som vill veta mer om hur jobba med kränkande särbehandling och trakasserier i sina verksamheter, både förebyggande och hur hantera sådana problem om de uppkommer. (Principerna är dock förstås lika relevanta för chefer och HR-personal i offentliga verksamheter.)

Tema artikel 1: Arbetsmiljöföreskriften om kränkande särbehandling

Tema artikel 2: När kränkningar förekommit

Tema artikel 3: Att tänka på vid en kränkningsutredning

De tre artiklarna är skrivna för att erbjuda lättillgänglig information för en snabb överblick på området. Jag har försökt lyfta fram några särskilt viktiga begrepp och principer. Om man vill få fördjupad information är man välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 


Klicka på bilden för att länkas till artikelserien på Företagande.se

/Johan 


2020-01-21: Livet som konsult

Livet som konsult är varierat. Eftersom våra utredningsuppdrag innebär att vi reser runt i Sverige får vi se olika arbetsplatser och miljöer. Det är en förmån att få träffa chefer och anställda och hjälpa till att utreda komplexa situationer. Våra kränkningsutredningar blir en vändpunkt eftersom våra bedömningar och rekommendationer hjälper arbetsgivaren att agera vidare på lämpligt sätt med ett faktabaserat underlag.

Här kommer ett par bilder från konsultlivet: 


Smart och praktiskt att ta tåget när det är möjligt. Bra med tid för eftertanke i komplexa uppdrag. Jag och min kunniga kollega Sandra Lindström på det första utredningsuppdraget efter sommaren -19, på en perrong i Mälardalen. Ibland får man stanna upp för hinder på vägen och kan passa på att ta en bild. Här på uppdrag i Norrlands inland.

Fler uppdrag väntar!

/Johan 


2019-09-30: Full rulle på faktaundersökning.se under hösten! 

Jag och Johan avslutade under förra veckan ännu en utredning och skrev också klart en second opinion på en tidigare gjord kränkningsutredning. Det känns viktigt att kunna stötta arbetsgivare i de här oftast knepiga och svåra ärendena, och den feedback vi får handlar nästan alltid om att kunderna uppskattar vår tydlighet, det professionella förhållningssättet och välskrivna rapporter. För oss är det en självklarhet att alltid sträva efter att hålla en hög kvalité - men vi blir självklart både stolta och glada över få höra att vi lyckas leverera det vi eftersträvar.


När vi granskar tidigare gjorda utredningar utgår vi från forskning på området och praxis i branschen vad gäller rättssäker utredningsmetodik vid kränkningsanmälningar. Några av de viktiga principer som alltid bör ingå är:

  • Replikrätt
  • Konfidentialitet, ej anonymitet
  • Objektivitet 
  • Tydlig dokumentation

Vi vill också passa på att påminna arbetsgivare om arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) där det framgår att den som utreder misstänkta kränkningar bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Vill ni veta mer kan ni gärna titta på vår korta informationsfilm om faktaundersökning som utredningsmetod! 

//Sandra

 

2019-05-03: Ståle Einarsen vinner pris för metoden faktaundersökning!

Ståle Einarsen, professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, har i dagarna vunnit norska Psykologiförbundets pris ”Årets nyvinning i psykologi” för sitt arbete med att utveckla metoden faktaundersökning.


 Ståle har utvecklat metoden faktaundersökning – som ju vi jobbar efter – tillsammans med advokat Harald Pedersen och professor Helge Hoel vid universitetet i Manchester. Ståle och Helge var utbildare på den kurs i metoden som vi gick 2017.

Juryns kriterier för utnämnandet har varit vetenskaplighet, användningsområde och skalbarhet, dvs. möjligheten att göra arbetet tillgängligt för många. Ståle vinner priset för sitt solida, relevanta och breda arbete mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Juryn lyfter vidare fram att en evidensbaserad metodik ger ett bra fundament för god utredningspraxis när arbetsgivare behöver ett redskap för att hantera svåra situationer.

Nyhetsartikeln om prisutnämningen hittar du här på psykologisk.no.

Vi säger STORT GRATTIS till priset Ståle! 


2019-04-08: Ny informationsfilm om faktaundersökning!

Äntligen har vi fått presentera nyheten om vår nya informationsfilm om faktaundersökning!

På tisdagen förra veckan la vi upp detta inlägg på LinkedIn, som är den plats där vi lägger ut blogginlägg, nyheter mm. (Vill du ta del av frågor som rör social & organisatorisk arbetsmiljö, mobbning, kränkande särbehandling mm. får du gärna lägga till mig och min kollega Sandra Lindström till ditt LinkedIn-nätverk). 

 

Vi är väldigt tacksamma för det fina mottagandet av vår film med många uppskattande kommentarer!

Det sägs ju att 1 bild säger mer än 1000 ord, så nu med vår film borde vi inte behöva skriva så mycket mer i detta inlägg utan låta filmen tala för sig själv! Filmen hittar du här nedanför och på startsidan.


 

Stort tack till Johan Lindström på Joxon Design för ett snabbt och proffsigt arbete med vår film

 


//Johan & Sandra


2018-06-28: Trygghet, kvalité och höga ambitioner sammanfattar våren

Efter en fullspäckad vår där vi hjälpt våra kunder att utreda kränkningar i arbetslivet är det nu dags för några veckors lugnare tempo. Det är en förmån att få jobba med en oerhört kunnig och kompetent kollega som Johan i de här utredningarna. 

I metoden som vi använder är det dessutom starkt rekommenderat att alltid vara två konsulter. Efter vårens utredningar är vår slutsats att det fyller flera viktiga funktioner att vara två: I intervjusituationen är det svårt att både hålla fokus och etablera en god kontakt om du samtidigt ska sitta med en dator och skriva refererat. Och den som skriver kan med lätthet följa upp sådant som under intervjuns gång behöver tydliggöras. För oss är det en grundläggande värdering att de människor som möter oss under utredningens gång ska känna sig trygga och väl bemötta i en situation som ofta är svår och utsatt. 

Förutom de fördelar det ger att vara två konsulter innehåller metoden en tydlig struktur och metodik vilket underlättar för oss att pedagogiskt gå igenom och förklara varje moment. Även det innebär en trygghet för de som deltar i utredningen som anmälare, anklagad eller vittne. Trygghet, hög kvalité och en effektiv process har varit det självklara målet för oss och med facit i hand är det vad vi levererat mot våra kunder. Till hösten fortsätter vi arbetet med samma höga ambitioner och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor. 

Till sist konstaterar vi att den här typen av utredningar fyller en oerhört viktig funktion när det gäller att utreda kränkande särbehandling på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt. Vår förhoppning är att allt fler svenska arbetsgivare kommer att använda sig av metoden faktaundersökning när det gäller anmälda kränkningar och trakasserier i arbetslivet. 

I höst kommer vi tillbaka med ett inlägg om juridiken kring utredningarna till dess önskar vi er alla en skön sommar! 

//Sandra 

 

2018-02-17: Produktblad på hemsidan nu

Vi har nu uppdaterat hemsidan med en ny flik - Produktblad - där du kan ladda ned utskriftsvänlig och sammanfattad information om vårt arbete med kränkningsutredningar med hjälp av faktaundersökning. 

 

Bladet innehåller även kontaktuppgifter till mig och Sandra om du vill konsultera oss om lämpligt tillvägagångssätt i en situation med kränkningar eller konflikt på arbetsplatsen.  

/Johan 


2017-12-28: Reflektioner kring det gångna året 2017 – #metoo, utbildning och nya initiativ

Hösten 2017 fick vi i Sverige och övriga världen läsa ett mycket stort antal vittnesmål om sexuella trakasserier och andra kränkningar under hashtaggen #metoo. Nyheterna om detta har avlöst varandra sedan oktober, både i sociala medier och traditionella medier. Kvinnor i många olika branscher har lämnat skrämmande och upprörande beskrivningar av kränkningar de utsatts för. Rubrikerna och artiklarna har knappast undgått någon.

Visst var vi medvetna om att sexuella trakasserier och andra kränkningar förekommer, men vidden av problemet - både vad gäller råheten och det stora antalet – har ändå känts som en riktig kalldusch. Många av kränkningarna har ägt rum på arbetsplatser, där arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning ska fungera som ett skydd. Många fall vittnar om stora brister både vad gäller förebyggande arbete och i hanteringen då oacceptabla beteenden varit kända. 

Vår förhoppning är förstås att #metoo kommer att leda till att arbetsgivare arbetar mer för att förebygga kränkningar och andra arbetsmiljöproblem. Vi hoppas också att arbetsgivare kommer att bli snabbare och säkrare i att ta tag i övertramp som ändå förekommer. Och att anlita hjälp när det behövs!

2017 var också året när de norska mobbningsforskarna Ståle Einarsen och Helge Hoel för första gången höll utbildning i metoden faktaundersökning i Sverige. Jag och Sandra, som jobbat med arbetsmiljöfrågor inom företagshälsovård under ett flertal år, såg behov av att fördjupa oss i en metod för att genomföra kränkningsutredningar på ett rättssäkert sätt. När möjligheten till utbildning dök upp var vi båda snabba att anmäla oss. När #metoo senare exploderade blev vi bara mer förvissade om behovet av att arbeta mot kränkningar i arbetslivet.


Fyllda av kunskap och motivation startade vi faktaundersökning.se - sidan du befinner dig på nu – för att presentera vårt arbete med metoden.

En annan sak som hänt under 2017 är att regeringen fattat beslut om att bilda en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vår förhoppning är att detta initiativ kan bidra med fler bitar till arbetsmiljöpusslet, bland annat hur kränkningar bättre ska kunna undvikas på våra arbetsplatser.

Vi ser fram emot fortsatt arbete i arbetsmiljöns tjänst under 2018!

/Johan