RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING


Välkommen till Faktaundersökning.se!

Vår hemsida finns till för att ge information om faktaundersökning och vårt arbete med metoden.

Sidan är ett samarbete mellan ACT NOW psykologi & utbildning AB och Söderström Psykologi AB. 

Vi har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och utbildning i metoden faktaundersökning.

Faktaundersökning används för att utreda anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier på arbetsplatser. Metoden brukar beskrivas som "Golden Standard" för rättssäkra och tillförlitliga kränkningsutredningar.